Polina Glebanova na 2 szkoleniach w Magnitica Lashes!

Miło nam poinformować, że znana jurorka, stylistka, trenerka i założycielka Lash Room RU, Polina Glebanova, przyjedzie do Polski na nasze specjalne zaproszenie.

Polina w dniach 8-9.09.2015 przeprowadzi aż dwa szkolenia z technik Russian Volume!

* Polina zdobyła nagrody z kategorii rozwoju dziedziny Stylizacji Rzęs w rejonie Wołgi, Business of the Year Award Winner z zakresy biznesu stylizacji Brwi i Rzęs. * Była także mówczynią na pierwszym kongresie Trenerów Rzęs (Sankt Petersburg, Rosja, grudzień 2014). * Zdobywczyni wielu nagród w kategorii stylizacji rzęs i brwi. * Międzynarodowy sędzia w konkursach stylizacji, sędzia w konkursach w Taiwanie i Rosji. Szkoli na całym świecie, także w Japonii, Korei oraz Taiwanie.

PG poprawiona

Szkolenie w małych grupach 8-12 osób. Polina szkoli wraz z asystentem.

Wymagane własne lampy i pincety.

Plan Szkolenia 2-5D - koszt 1950 zł od osoby

- Specjalne materiały i narzędzia do rzęs,usprawniające pracę mistrza

- 4 techniki uzyskiwania objętości. Szczegółowa analiza, porównanie zalet i wad różnych technik, w tym tych przestarzałych, aby uzyskać maksymalną trwałość i estetyczny wygląd rozszerzeń rzęs

- Jak uzyskać idealne przejścia, stopniowanie rzęs

- Korekta kształtu oka z przedłużonych rzęs

- Aspekt medyczny pracy (wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przeciwwskazania do procedury)

- Wskazówki dla budowania dobrych relacji z klientami

- Zasady użycia narzędzi

- Jak wybrać odpowiednią grubość rzęs volume, aby nie uszkodzić naturalnych rzęs

- Kilka technik usuwania przedłużonych rzęs

- Tworzenie portfolio. Programy dla szybkiego przetwarzania zdjęć

- Praktyka na modelce 5h

Plan szkolenia Hyper Volume 6-15D (tylko dla zaawansowanych - Osoby zapisujące się na Hyper Volume prosimy o przesyłanie certyfikatu 2-5d celem potwierdzenia umiejętności) - koszt 1950 zł od osoby

- Szczegółową analizę, porównanie zalet i wad różnych technik, w tym tych przestarzałych, aby zapewnić maksymalną trwałość i estetyczny wygląd rzęs volume

- Sekrety tworzenia idealnie gładkich przejść w linii górnych rzęs

- Praca z kolorem

- Korekta kształtu oka przedłużonymi rzęsami. Wyrafinowane modelowanie wygląd. Różne wersje aplikacji rzęsy w celu zwiększenia efektów korekcji kształtu oka

- Praca z wieloma profilami jednocześnie

- Specyfika pracy z klejami

- 10 powodów, aby przestać robić korekty. Prawidłowe pozycjonowanie rzęs.

- Aspekt medyczny pracy (wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przeciwwskazania do aplikacji)

- Sposoby na zwiększenie szybkości pracy

- Analiza błędów, które mogą wystąpić podczas stosowania objętości i ich konsekwencje. Minimalizacja szkodliwych skutków

- Praca z złożonymi rzęsami

- Objętość dolnych rzęs (jeden po drugim)

- Część Pytanie-odpowiedź: komunikacja między uczniami i nauczycielami

- Praktyka na modelce (5h na modelce - włącznie 10h szkolenia)

 

---------------------------------------------------------

1. The volume extension (2D-5D)

Basic volume course for masters, confident practitioners of classic 1:1 lash extension, as well as experts who are practicing an outdated volume extension technology.

Duration: One full day (theoretical lecture takes 3 hours, coffee break is 30 minutes, the practicing with a model takes 5-6 hours)

Group: 8-12 people

Price: $500 (all the materials for the course are included in the price)

It includes:

- Special materials and tools for eyelash extension, facilitate and accelerate the work of the master

- 4 techniques of the volume extension. Detailed analysis, comparison of the pros and cons of different techniques, including the outdated ones, to get the idea how to provide maximum durability and aesthetic appearance of the lash extensions

- How to get a perfectly plain lash top line

- Correction of eye shape with extended lashes

- Medical aspect of the work (safety and health requirements, contraindications to the procedure)

- Tips for building good relationships with clients

- Rules of the tool usage

- How to pick the right thickness of extended lashes to prevent the harm to the natural lashes

- Several techniques of removing the extended eyelashes

- Creating a portfolio. Programs for fast processing of photographs

- Practicing the extension with the model

- Etc.

 

2. Russian volume: hyper-volume lash extension (6D-15D). The next stage in the volume lash extension training, suits for masters, surely forming fans of 3-5 lashes.

Duration: One full day (theoretical lecture takes 3 hours, coffee break is 1 hour, the practicing with a model takes 5-6 hours)

Group: 8-12 people

Price: $500 (materials for the course are included in the price)

It includes:

- 8 techniques of the volume extension. Detailed analysis, comparison of the pros and cons of different techniques, including the outdated ones, to get the idea how to provide maximum durability and aesthetic appearance of the lash extensions

- The secrets of creating perfectly plain clash top line

- Work with a simple coloring

- Correction of eye shape with extended lashes. Sophisticated modeling of the look. Various versions of "staging" the eyelashes to enhance the effects of the correction of the eye shape

- Work with multiple curves simultaneously

- Specifics of working with adhesives

- 10 reasons to stop doing the correction and touch-ups. Proper positioning of the lash extension procedure

- Medical aspect of the work (safety and health requirements, contraindications to the procedure)

- Ways to increase the speed of applying the eyelash extensions

- Analysis of errors that can occur while applying the extensions and their consequences. Minimising the harmful effects

- Working with complex eyelashes

- Extension of the lower eyelashes (one-by-one, volume)

- Question-answer part: communication between the students and the teachers

- Practicing the extension with the model

 

Take your place in trainings: biuro@magniticalashes.pl

 

banner_pl